Yasal Haklar Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK/KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

1. Taraflar

Bu sözleşme ile bir tarafta üye olmak isteyen ki bundan sonra sözleşmede ÜYE olarak anılacaktır ile diğer tarafta  İ Yenişehir Mh. Baraj Yolu Cd. Pınar St A1 Blok No:3E Ataşehir/İSTANBUL  adresinde mukim Bayram KORKMAZ  ki bundan sonra TONER OFİSİ (bu sözleşmedeki TONER OFİSİ www.tonerofisi.com web sitesi manasına da gelmektedir.) olarak anılacaktır, iş bu web sayfasındaki üyelik formunu doldurarak üyelik / Kullanıcı sözleşmesi akdetmişlerdir.

 

Üyelik ismi

Üye No

Adı

Soyadı

TC/Vergi Kimlik No

Adresi

Telefon GSM

E mail
2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme ile TONER OFİSİ tarafından web sitesi aracılığı ile yapmış olduğu satış pazarlama ve sair hizmet sunumlarından  müşterinin belirtilen şartlarda yararlanmasıdır.

3. Genel Hükümler

3.1. Bu sözleşme ile ÜYE sitenin vermiş olduğu hizmetlerden yararlanırken yasal mevzuat hükümlere riayet etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. ÜYE web sayfası kullanımları sırasında başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyetlerde ve işlemlerde bulunamayacaktır.

3.3. Web sayfasında çerez kullanmaktadır. Çerezler, bilgilerin iletildiği dosyalardır. Bir çerezle iletilebilen bilgiler web sitemizin kullanımı yoluyla tarafımızca veya üçüncü kişilerce saklanabilir. ÜYE her nevi çerez kullanımına /TONER OFİSİ  nin çerez politikasına muvafakat eder.

3.4. Web sitesinin takibi, raporlamaları için Google Analytics’i ve Facebook Pixel’i kullanılabilir. ÜYE bu tür veri işlemelerini kabul eder.

3.5. ÜYE ye sistem tarafından web sayfasının kullanımı için kullanıcı adı ve şifre verilir. Bu bilgilerin güvenliği ÜYE nin sorumluluğundadır. ÜYE bu bilgileri üçüncü şahıslar ile paylaşamaz. Herhangi bir nedenle web sayfasının  kullanılmasından dolayı uğrayabilecek zararlardan TONER OFİSİ sorumlu değildir. Böyle bir durum ortaya çıkarsa ÜYE, TONER OFİSİ den tazminat talep etmemeyi kabul ve beyan eder.

3.6. ÜYE siteye üyelik ile kendisine SMS, e posta, telefon ve sair mecralar ile tanıtım ve reklam yapılmasını, bilgiler aktarılmasını, bu aktarım için bilgilerinin üçüncü şahıslar ile paylaşımını kabul eder.

3.7. TONER OFİSİ siteye üyelik sırasında ÜYE nin vermiş olduğu bilgileri ve sonrasında yapılan işlemler sırasında elde edilen bilgileri toplayabilir. Bu bilgileri daha iyi hizmet verilmesi amacı ile işleyebilir. Üçüncü şahıslara ve yurt dışına transfer edebilir. ÜYE üyelik ile bunlara muvafakat etmiştir.

3.8. ÜYE web sayfası aracılığı ile ilan verilmesi durumunda vermiş olduğu (Telefon, e posta, GSM hattı vb. ) bilgilerin kişisel bilgi dahi olsa umuma açılmasına muvafakat eder.

3.9. ÜYE nin web sayfası kullanarak yapmış olduğu işlemlerde mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda 6502  sayılı yasanın 48 maddesi uyarınca hazırlanan bir mesafeli satış sözleşmesi olduğunu ve bunun yasa hükümleri çerçevesinde teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.tonerofisi.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

3.10. TONER OFİSİ hiçbir şekil ve şarta bağlı kalmaksızın,  dilediği şekilde, tek taraflı işlem ile ÜYE nin üyeliğini askıya alma  veya sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda ÜYE herhangi bir talepte bulunamaz.

3.11. TONER OFİSİ  ÜYE bu sözleşmeyi imzalamış veya onaylamış olsa dahi kendisine ÜYE lik hakları vermekten imtina edebilir.

3.12. ÜYE tarafından web sayfasında veya web sayfası için beyan edilen fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler  kendi kişisel fikir ve düşünceleri olup bunlardan dolayı her türlü hukuki ve cezai mesuliyet üyeye aittir.

3.13. Web sayfasındaki tüm fikri mülkiyet hakları münhasıran TONER OFİSİ ne aittir. Web sayfasında yayınlanan her nevi görsel, bilgi ve ölçüler  tanıtımlar  fikir edinilmesi amaçlı olup TONER OFİSİ nin taahhüdü değildir.

3.14. Web sayfasından başka web sayfalarına link verilmesi durumda bundan TONER OFİSİ nin bir sorumluluğu olmayacaktır.

3.15. ÜYE  mevzuat ve ilerde yürürlüğe girebilecek mevzuata göre her nevi  ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, sair pazarlama uygulamaları hakkında kendisine bilgi verilmesini, reklam yapılmasını kabul eder

3.16. TONER OFİSİ tarafından yapılan kampanyalara dair hususlarda kampanya şartları geçerlidir. Bu şartların TONER OFİSİ tarafından tek taraflı olarak değiştirilebileceğini ÜYE kabul ve taahhüt eder. Kampanya şartları çerçevesinde verilen indirim ve sair tüm haklar taahhüt niteliğinde değildir.

3.17. ÜYE bu sözleşme ile

TONER OFİSİ Çerez Politikası Metni

TONER OFİSİ Site Kullanım Koşulları

TONER OFİSİ Kişisel verilerin korunması aydınlatma metnini sözleşmenin eki olarak okuyarak kabul etmiştir.

4. Sözleşmenin Sona Ermesi

4.1. ÜYE TONER OFİSİ tarafından verilen herhangi bir hizmetten yararlanmaz iken taraflar sözleşmeyi istedikleri zaman feshedebilirler. Bu durumda TONER OFİSİ tarafından ÜYE nin üyelik kaydı dondurulur.

4.2.  ÜYE TONER OFİSİ tarafından verilmiş olan herhangi bir hizmetten yararlanma iken sözleşme ancak bu hizmetin sona ermesi veya tamamlanması ile feshedilebilir.

4.3.  TONER OFİSİ kullanıcı profillerini her zaman tek taraflı olarak kaldırma hakkında sahiptir. Bundan dolayı kullanıcılar TONER OFİSİ dan herhangi bir talepleri olmadığını kabul ve beyan ederler

5. İhtilafların Halli

Taraflar arasında çıkan ihtilafların hal merci İstanbul merkez mahkemeleridir. Bu sözleşmede tarafların belirtilen adresleri tebligat adresleri olup bu sözleşme gereği gönderilecek tüm tebligat ve gönderiler bu adrese gönderilecektir.

6. Sözleşmenin yürürlüğü

İş bu sözleşme elektronik ortamda mesafeli satış sözleşmeleri  gibi onaylaması ile yürürlüğe girecektir. Siteyi kullanmış olması üyelik profiline girilmesi ile bu sözleşme ve ekleri kabul edilmiş sayılır.

Tarih:

ÜYE                                                        TONER OFİSİ